Test Maria -Visionsfonden

Har du en projektidé som du vill testa och som aldrig gjorts i Helsingborg? Är du 18 år och äldre? Då har du hittat rätt. Hos Visionsfonden kan du få coachning och ansöka upp till 100 000 kronor för att förverkliga just din idé.

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Helsingborg. Vi vill stötta modiga idéer som uppmuntrar en “testanda” men också förverkligandet av drömmar. Alla projekt bedöms utifrån potentiella samhällsnyttan i staden och hur nytt projektet är för Helsingborg. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i staden.

Visionen Helsingborg 2035 strävar mot ett skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad Helsingborg för människor, organisationer och företag. Visionsfonden finns för att vi tror att medborgarna har driv, motivation och ambition att driva Helsingborg i riktning mot Visionen 2035.

Kriterier:

 • Du måste vara 18 år eller äldre
 • Du kan vara privatperson, organisation, företag eller förening
 • Du kan inte ansöka i egenskap av kommunal verksamhet inom Helsingborgs stad
 • Projektet måste genomföras i Helsingborg eller för helsingborgarna

Grundkrav:

 • Projektet ska genomföras inom ett år i Helsingborgs stad
 • Projektet ska ha tydliga ramar som är avgränsade
 • Projektet gynnar invånarna i Helsingborg och bidrar till en hållbar samhällsutveckling i staden, i riktning mot vision Helsingborg 2035
 • Projektet är nyskapande och stärker Helsingborg till en plats där alla vill vara med och bidra
 • Projektet får inte vara vinstdrivande

När vi väljer att bevilja stöd för ett antal projekt, då bedömer vi den potentiella samhällsnyttan och i vilken utsträckning projektet är något nytt för Helsingborg. Dessa bedömningar sker för varje enskild projekt. Dessutom ser vi över om projektet leder till nya samarbeten mellan individer och kollektiv i eller utanför Helsingborg.

Datum för ansökan 2019

Du kan söka upp till 100 000 kr för ditt projekt och ansökan är alltid öppen men beslut fattas vid tre tillfällen. År 2019 är uppdelat i tre beslutsomgångar, se deadlines nedan.

 • 24 februari
 • 11 augusti
 • 27 oktober

Det tar 5-6 veckor att fatta beslut  från deadline och meddela dig om ditt projekt har tilldelats stöd.

Så ansöker du

Ansök via: E-tjänst
Mer information om vilka frågor du ska svara på i ansökan: PDF

Slutrapportera ditt projekt

Grattis! Nu har du genomfört ett Visionsfondensprojekt och bidragit till ett bättre Helsingborg. Vi vill gärna veta hur det har gått och se eventuella bilder/filmer från projektet. Projektet ska slutredovisas senast 3 månader efter avslutat projekt.

Här kan du läsa om stadens trend och omvärldsanalys.

Guide till vision 2035 (pdf 175 kb)