Vid krishändelser

I samband med större olyckor eller samhällshändelser är det viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information vid en kris. Här hittar du viktiga telefonnummer och webbplatser där du kan hålla dig informerad.

Kolla i krishanteringsplanen och se om det står hur staden kommunicerar vid kris (KC, helsingborg.se, sociala medier osv)!