Internationellt

Internationellt samarbete är ett viktigt verktyg för att öka kunskap och kompetens i Helsingborg, men också för att sprida Helsingborgs goda exempel till omvärlden.

Här nedan kan du läsa om några olika områden. Samarbetet beskrivs också i Helsingborgs strategi för internationellt samarbete.