Så styrs Helsingborg

Helsingborgs stad har samlat alla styrande dokument på en egen webbplats. På styrning.se hittar du Helsingborgs stads mål och regler, planer, policyer, riktlinjer, program, stadgar och andra dokument som styr verksamheten i kommunen.

Stadens vision Helsingborg 2035 beskriver hur Helsingborg ska utvecklas de närmaste 20 åren. Den politiska majoriteten beslutar om uppdrag och mål för varje mandatperiod. Vårt ledningssystem är vår modell för att uppnå de politiska målen.

Dokumenten om hur Helsingborg styrs finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se.