Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna talar om vad du kan förvänta dig av stadens service. Tycker du inte att vi håller vad vi lovar kan du lämna synpunkter direkt till den nämnd det berör eller genom en e-tjänst.

Varje tjänstegaranti innebär ett löfte till dig som invånare om vad som kan förväntas av stadens service. Om en tjänstegaranti inte kan uppfyllas ska vi som stad omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Som invånare har du i dessa fall också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade.

Genom tjänstegarantierna får också vi som arbetar i Helsingborgs stad löpande reda på om vi har lyckats leva upp till våra löften. Det bidrar till vårt kvalitetsarbete.

Om du inte tycker att kommunen håller vad den lovar, kan du lämna dina synpunkter. Läs om hur du lämnar dina synpunkter.

Tjänstegarantier 2017 (pdf 43 kB)

Stadens tjänstegarantier – så gick det 2016

Här finns nämndernas tjänstegarantier

Arbetsmarknadsnämndens tjänstegarantier

Barn- och utbildningsnämndens tjänstegarantier

Idrotts- och fritidsnämndens tjänstegarantier

Kulturnämndens tjänstegaranti

Miljönämndens tjänstegarantier

Socialnämndens tjänstegaranti

Stadsbyggnadsnämndens tjänstegarantier

Vård- och omsorgsnämndens tjänstegarantier

Överförmyndarnämndens tjänstegaranti