Om Helsingborg

I Helsingborgs stad bor det närmare 140 000 människor och vi blir fler varje år. Just nu är Helsingborg Sveriges åttonde största kommun. Här kan du läsa mer om Helsingborg och helsingborgarna.

Vi har samlat sådant som handlar om Helsingborg och de människor som bor här. Du hittar statistik, kartor och kan lära dig mer om stadens historia, om hur kommunen fungerar och arbetar och om vår vision, Helsingborg 2035.