Romsk inkludering

År 2032 ska den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Det är regeringens mål och Helsingborgs stad arbetar för att det ska bli verklighet.

Tillsammans med romerna i staden utvecklar vi metoder för att förbättra romers situation i samhället.

Vi har tidigare haft fokus på arbete, skola och hälsa men arbetar nu också med bostad, kultur och språk samt det civila samhället.

Romska brobyggare

Med hjälp av brobyggare med romsk bakgrund bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra.

Tillsammans arbetar vi för att romer ska inkluderas i samhället.

I Helsingborg ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för arbetet med romsk inkludering. Vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar, Romarådet och föreningen Vorta Drom.

Pilotprocessen är slut, men arbetet i Helsingborg fortsätter som en del av den ordinarie verksamheten. Den romska delaktigheten är vår ledstjärna i arbetet.

Brobyggarna med romsk bakgrund är en annan stark framgångsfaktor. Till goda resultat bidrar också de handledare och ungdomsledare som anställts genom ett avtal mellan föreningen Vorta Drom och Helsingborgs stad. Båda parter finansierar verksamheten och samarbetar på ett jämbördigt sätt.

Mer information om hur staden jobbat under pilotprocessen och det fortsatta arbetet hittar du på bloggen för romsk inkludering https://romskinkludering.blogg.helsingborg.se/

Registrering av personuppgifter

Här redogörs hur Helsingborgs kommun behandlar personuppgifter. Ett faktablad från de berörda förvaltningarna har tagits fram. Faktabladen är pdf-filer och öpppnas i nytt fönster.

Faktablad om personuppgifter (pdf 978 kB).

Sammanfattning av faktabladet om personuppgifter (pdf 429 kB).

Sammanfattning av faktabladet om personuppgifter översatt till lovari (pdf 28 kB).

Sammanfattning av faktabladet om personuppgifter översatt till resande romani (pdf 34 kB).

Sammanfattning av faktabladet om personuppgifter översatt till romani, chib Gurbet (pdf 21 kB).