Var kommer pengarna ifrån?

Stadens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster och statliga bidrag. Kommunalskatten står för största delen av inkomsterna. 

Helsingborgs stad har intäkter om totalt 8,99 miljarder kronor för 2016. Den största inkomstkällan är kommunalskatten.

Här ser du hur intäkterna är fördelade.

Graf som visar kommunens intäkter år 2016.