Vad används skattepengarna till?

Större delen av dina skattepengar går till skola, vård och omsorg, men också mycket annat. Här kan du se hur en tänkt hundralapp i kommunalskatt används.

Du som bor i Helsingborgs stad betalar 20,21 kronor i kommunalskatt per intjänad 100-lapp. 10,69 kronor per 100-lapp betalar du till landstinget Region Skåne.

Graf som visar kommunens nettointäkter år 2016.

 
 
 

100 kronor i kommunalskatt i Helsingborg fördelas så här 
20,54Grundskola med förskoleklass
7,25Gymnasieskola
1,17Särskola
3,08Fritidsverksamhet
19,75Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
7,01Insatser enligt LSS och LAS
3,41Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom
1,93Individ- och familjeomsorg, vuxen
2,59Kultur
5,09Gator, vägar och parker
1,20Stadsbyggnad
4,00Försörjningsstöd (inklusive administration)
0,39Arbete, integration och näringsliv
1,48Vuxenutbildning
0,42Miljö- och hälsoskydd
1,74Räddningstjänst
0,89Politik och revision
2,50Övrigt