Budget, planering och uppföljning

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets plan för mål och ekonomi. Då bestämmer politikerna om budgeten, hur de ska fördela pengarna och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera. Staden och nämnderna följer upp planen för mål och ekonomi tre gånger om året.

Planering

I Helsingborgs stads planering av mål och ekonomi ingår att skapa prioriterade och mätbara mål samt att fastställa budget. Läs mer om planeringsprocessen.

Uppföljning

Helsingborgs stad följer upp och analyserar mål och ekonomi löpande under året. Nämnderna rapporterar till kommunfullmäktige tre gånger om året som staden sammanställer i tre publikationer.

  • Delårsrapport mål och ekonomi 30 april
  • Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti
  • Årsredovisning

Läs mer om uppföljningsprocessen.