Årsredovisning

Varje år tar kommunkoncernen Helsingborg fram en årsredovisning för att visa vad skattepengarna använts till under det gångna året. Där kan du bland annat läsa att den största delen av skattepengarna gick till utbildning, vård och omsorg år 2016. 

Staden ska enligt lag redovisa sin ekonomi och hur skattepengarna använts. Årsredovisningen är en del av koncernens uppföljning och redovisning.

I årsredovisningen redogör vi för den verksamhet som har bedrivits under året. Här kan du till exempel läsa om Helsingborgs stads vision för framtiden, miljöarbete och medarbetare.

Du kan också ta del av vår ekonomiska redovisning och bland annat se hur mycket pengar som under året har använts till skolor, fritidsverksamhet, kultur, stadsbyggnad med mera.

Årsredovisningen redogör för stadens nämnder och majoritetsägda bolag. Här kan du läsa vilka bolag som ägs av kommunen.