Medborgarundersökning – så tycker helsingborgarna om Helsingborg

Helsingborgarna är nöjda med förskolorna och idrotts- och motionsanläggningarna här, men bostadssituationen får lägre betyg. Det visar 2016 års medborgarundersökning.

Undersökningen visar också att helsingborgarna överlag är mer nöjda med kommunikationerna och fritidsmöjligheterna än vad invånarna i andra större kommuner är. Däremot är de mindre nöjda med tryggheten och möjligheterna att påverka.

Medborgarundersökningen i Helsingborgs stad genomfördes mellan den 5 september och den 8 november 2016. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 36 procent enkäten.

Här är hela medborgarundersökningen.

Här hittar du äldre medborgarundersökningar som Helsingborgs stad har varit med i.

Om medborgarundersökningen hösten 2016

Varje vår och höst kan kommunerna vara med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Hösten 2016 deltog sammanlagt 81 kommuner. På SCB:s webbplats hittar du alla kommunernas resultat.