Lämna synpunkter

Det finns flera sätt att kontakta kommunen om undrar något, har ett förslag eller om du vill kritisera eller berömma.

Du kan naturligtvis ringa eller skicka e-post men det går också bra att använda e-tjänsten Ett bättre Helsingborg.

Här är några av alla de synpunkter som kom in 2015

En förälder menade att det fanns alldeles för få cykelställ vid Rydebäcksskolan och att det var svårt för små barn att hitta en plats att ställa sin cykel på.

Det höll skolledningen med om och lovade att se över hur de kunde göra för att det skulle bli lättare för både elever och personal att parkera sina cyklar.

En person var kritisk till att den som köper ett kulturkort måste lämna sitt personnummer.

Svaret var att kulturkortet är en värdehandling och att det måste knytas till en enskild person om vi ska kunna spärra kortet om det försvinner.

Det kom ett förslag om att öppna ett sjöfartsmuseum i glasbyggnaden på Sundstorget.

Frågan om ett sjöfartsmuseum i Helsingborg har diskuterats vid flera tillfällen, men slutsatsen är att det redan finns ett sådant museum här: Råå museum för fiske och sjöfart. Sjöfartens betydelse för Helsingborg visas också i den permanenta utställningen i Dunkers kulturhus.

En synpunkt handlade om en så kallad betongpark för BMX-cyklar. Personen som lämnade förslagen menade att en sådan plats är mer än en idrottsanläggning, det är också en mötesplats för människor.  

Helsingborgs stad menade att Jutan är en bra plats för dem som åker BMX, skateboards och kickboards, och förklarade att de elva kommuner som ingår i Familjen Helsingborg satsar på olika saker så att alla inte behöver satsa på allt. I kommunerna runt Helsingborg finns flera anläggningar av det slaget som personen önskade.

En person med barn i förskolan tyckte att alla som har det borde fått mejl om att avgiftens höjts och att det inte räcker att meddela det via kommunens webbplats.

Skol- och fritidsförvaltningen svarade att de informerade på det sättet eftersom ändringen blev så uppmärksammad i media men att de framöver skulle förbättra sitt sätt att informera.

De fullständiga frågorna och svaren finns på sidorna 28-29 i årsredovisningen för 2015.