Kontaktcenter – när du vill din kommun något

Kontaktcenter är din väg in för samtliga frågor som rör din kommun. Vi finns för både invånare, företagare och besökare. I de flesta fall kan vi lösa din fråga eller ärende direkt, annars hittar vi en lösning tillsammans med våra kollegor i organisationen.

Kontaktcenter svarar på frågor och löser kommunala ärenden. Vi erbjuder också specialiserad rådgivning inom åtta olika fält – gratis.

Här hittar du information om tillgänglighet till Helsingborg kontaktcenter.

Kontakta oss

Du kan få hjälp av Teletal när du kontaktar Helsingborg kontaktcenter. Det är en gratis tjänst för dig som har någon form av funktionsnedsättning och har svårt att prata i telefon.