Kontakt med politiker

Via länken på den här sidan kan du se vilka stadens politiker är och vilka uppdrag de har. Där kan du också kontakta politikerna.

Du hittar alla nämnder, styrelser och vilka politiker som sitter i dem på länken Förtroendevalda i Helsingborgs stad.

Så kontaktar du politikerna

Du kan också hitta en politiker genom att söka på dennes namn. Då kan du kontakta personen och se samtliga politiska uppdrag som hon eller han har.

Kommunalråd

Kommunalråd är politiker som arbetar heltid eller deltid med politik och har sin arbetsplats i Rådhuset. Partierna bestämmer själva vilka personer som ska få förtroendet att bli kommunalråd. Via länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden.

Kommunalråden för majoriteten.

Kommunalråden för oppositionen.