Engagera dig och påverka

Varje dag fattar kommunen beslut som kan påverka dig. Det kan handla om ditt bostadsområde eller ditt barns skola. Här kan du läsa hur du kan engagera dig i beslut som tas.