Diarium, handlingar och protokoll

I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i stadsarkivet. 

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Helsingborgs stads diarier på nätet

I Helsingborgs stads diarier hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll två år bakåt i tiden. Gå till Helsingborgs stads diarier.

Här kan du läsa mer om vad och hur du hittar i diariet.