Rådgivande organ

I Helsingborgs kommun finns flera intressegrupper som träffar och samråder med kommunens politiker. De rådgivande organen är brottsförebyggande rådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, integrationsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Här kan du läsa mer om dem.