Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har hand om bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat.   

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för allt från långsiktig strategisk planering för staden till operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur.

Stadsbyggnadsförvaltningen har följande avdelningar:

  • Hållbar stadsplanering
  • Detaljplanering
  • Bygglov och lantmäteri
  • Stadsmiljö
  • Drift och underhåll
  • Administration

Förvaltningen har strax över 200 anställda och leds av förvaltningschef Kristina Magnusson.

Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Hitta hit

Stadsbyggnadsförvaltningen har besöksadress Järnvägsgatan 22 (karta). Handikapparkering finns vid Knutpunktens huvudentré cirka 200 meter norrut. Övrig parkering hittar du på Knutpunktens P-däck och i P-garaget. Hiss finns till alla plan hos stadsbyggnadsförvaltningen.

VA-frågor (vatten och avlopp) sköts av NSVA.