Skol- och fritidsförvaltningen

Skol- och fritidsförvaltningen ansvarar för och driver stadens egna förskolor och skolor. Denna verksamhet kallas för Helsingborgs stads skolor. Förvaltningen har också tillsynsansvar för Helsingborgs enskilda förskolor.

Skol- och fritidsförvaltningen har hand om:

Förvaltningen sköter intagningen till alla de kommunala gymnasieskolorna samt till de flesta fristående gymnasieskolorna i Helsingborg.

Skol- och fritidsförvaltningen ansvarar även för drift av stadens idrotts- och fritidsanläggningar, samt för att utveckla fritidsverksamheten för barn och unga i Helsingborg. Helsingborgs stads fritidschef är Hans Egger.

Förvaltningen har 3 800 anställda och leds av utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall.

Hitta hit

Skol- och fritidsförvaltningen har besöksadress Östra allén 16 (karta). Det finns handikapparkering vid huvudingången. Övrig parkering 20 meter från ingången. Hiss finns i markplan vid ingången mot Tankegången.

Barn- och utbildningsnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden styr förvaltningen politiskt.