Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens verksamheter förmedlar stadens kultur till helsingborgare och besökare.

De verksamheter som ingår i kulturförvaltningen är:

Kulturförvaltningen består även av  Teknik och service, Marknad och kommunikation samt Styr och stöd som alla arbetar för samtliga verksamheter.

Förvaltningen ger flera typer av bidrag och stöd till andra aktörer inom kulturområdet, både till föreningar och enskilda, exempelvis:

  • Studieförbund
  • Fristående museer
  • Unga som vill genomföra egna kulturprojekt
  • Kulturaktiviteter som genomförs av andra aktörer än de egna verksamheterna

Kulturförvaltningen har cirka 270 anställda. Kulturdirektör är Bibi Hidén som tillträdde den 1 oktober 2014. Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt.

Hitta hit

Besöksadress är Billeplatsen 1 (karta). Här kan person i rullstol ta sig in om någon hjälper till med dörren. Hiss finns till alla våningar samt handikapptoalett.