Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för områdena arbetsmarknad, försörjningsstöd och vuxenutbildning.

Det viktigaste målet för arbetsmarknadsförvaltningen är att invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. För att nå det målet arbetar vi till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna. Det är också vi som hanterar ansökningar om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Vi samarbetar med flera olika förvaltningar i staden och med exempelvis arbetsförmedlingen, näringslivet och Familjen Helsingborg.

Vår verksamhetsidé, som leder oss i arbetet, är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga är delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus och vi ska underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Från 1 januari 2017 arbetar förvaltningens olika delar tillsammans på ett nytt processinriktat arbetssätt med invånaren i fokus. I den nya organisationen består förvaltningen av verksamheterna arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och support.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på olika platser, till exempel på Järnvägsgatan 35-37 och på Planteringsvägen 139. Vuxenutbildningen – Komvux Kärnan och Yrkeshögskolan – får nästa år gemensamma lokaler på Campusområdet.

Förvaltningen har cirka 400 anställda och leds av Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör. Arbetsmarknadsförvaltningen är underställd arbetsmarknadsnämnden. Ordförande är Anna Jähnke (M).

Hitta hit

Arbetsmarknadsförvaltningens besöksadress är Järnvägsgatan 35 (karta). På Bollbrogatan, cirka 60 meter från entrén finns handikapparkering. Hiss finns i markplan och även handikapptoaletter är tillgängliga.