Helsingborg 2035

Vi helsingborgare har en gemensam framtid, och visionen om Helsingborg år 2035 pekar ut riktningen. Trend- och omvärldsanalysen, som vi tar fram årligen, ska öka beredskapen och stärka vår förmåga att agera i tid, istället för att reagera. 

Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.

För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys. Läs trend- och omvärldsanalysen.

Filmer om Helsingborg 2035


Den här filmen förklaras visionen och hur visionen ska användas.

I den här filmen berättar helsingborgare hur de vill att staden ska se ut år 2035.