Vill du påverka EU?

EU är en nivå i svensk demokrati och det som bestäms inom EU har stor påverkan på vara liv i Skåne. Därför är det viktigt att vi som medborgare är medvetna om hur politiken fungerar och hur vi kan vara med påverka den. Du kan påverka EU!

Det är EU-kommissionen som lägger fram lagförslag inom EU och de tar emot dina synpunkter under hela den politiska processen. På denna sida kan du läsa mer om detta.

Det går även bra att boka in ett möte med Europa direkt för rådgivning eller mer information.