Information för lärare

Europa Direkt kan stötta dig som är lärare eller ungdomsledare i EU-undervisningen. Hos oss kan du bland annat boka kostnadsfria föreläsningar och EU-rollspel samt beställa informationsböcker. Vi är även öppna för samarbeten med skolor kring temadagar, debatter och evenemang.

Europa Direkt kan erbjuda följande föreläsningar:

  • Introduktion till EU: Föreläsningen förklarar grunderna i EU-samarbetet utifrån rättigheter, möjligheter och utmaningar.
  • Fördjupningskurs: Föreläsningen fokuserar på EU:s politikområden och beslutsfattande inom EU.
  • Den gröna given: Om EU:s klimatmål och hållbarhetsstrategier.
  • Önska en specialföreläsning: Vi har möjlighet att erbjuda specialföreläsningar på flera EU-relaterade områden.

Boka föreläsning för din klass

EU-Rollspel – prova på livet som ledamot i EU

Vi har arrangerat flera rollspel i samarbete med gymnasieskolor och detta har visat sig vara en bra metod för att öka ungdomars EU-kunskap och intresse för EU-politiken.

EU-rollspel heldag

Under ett EU-rollspel delas eleverna in i europeiska partigrupper och representerar olika länder. Rollspelet utförs under en skoldag. På förmiddagen får eleverna i sina ”partigrupper” ta ställning till ett nytt lagförslag och förbereda sina tal. På eftermiddagen är det debatt och omröstning i ”plenisalen”.

Inför ett EU-rollspel får varje klass en till två förberedande föreläsning. Det är också rekommenderat att kombinera rollspelet med hemuppgifter. 

Mini-rollspel, 11,5 timme

Detta rollspel är enkelt och utformat för att eleverna under en lektion ska få en inblick i beslutsfattning inom EU på ett lekfullt och kul sätt. Eleverna förses med instruktioner på små kort och EU-direkts föreläsare leder eleverna genom rollspelet.

Boka EU-rollspel

Beställ informationsböcker

Europa direkt tillhandahåller informationsmaterial om EU. Det går bra att beställa gratis material till sin klass. Exempel på bra böcker till ungdomar är ”EU&Jag”, ”EU på tio minuter” och ”Europa en upptäcktsfärd”.

Beställ informationsmaterial

EU-nätverk för lärare

För att främja EU-undervisningen har vi tillsammmans med pedagogiskt center i Helsingborg startat ett EU-nätverk för lärare. Genom nätverket kan lärare dela kunskap och erfarenheter av att driva EU-projekt och EU-undervisning.

Vi erbjuder också fortbildningstillfällen. Nätverket arrangerar frivilliga träffar tre till fyra gånger om året i Helsingborg. Kontakta oss på Europa Direkt Skåne Nordväst om du är intresserad av att vara med.