Kollektiv olycksfallsförsäkring

Är du elev på någon av stadens kommunala skolor, frivilligarbetare eller deltar i arbetsmarknadsutbildning kan du ha nytta av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan ge dig ekonomisk ersättning för exempelvis läkarvård.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svensk Kommun Försäkrings AB. Avtalet gäller från 1 januari 2016. Försäkringen täcker endast kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen och inte sjukdom. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader, rehabilitering och resekostnader. Försäkringen omfattar inte de som går i en fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Försäkringen gäller bara under den tid du deltar i kommunens verksamhet samt den direkta resan till och från verksamheten. Läs mer om olycksfallsförsäkringen. (68 kB)

Så anmäler du din skada

Skadorna handläggs av Svenska Kommun Försäkrings AB:s skaderegleringskonsult Crawford & Co och det är vårdnadshavaren för barnet/eleven eller den skadade själv som anmäler skadan.

Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller olycksfall@crawco.se

Skadeanmälan görs genom att skadeanmälningsblanketten skickas in till Crawford & Co

Fyll i denna blankett och skicka den till:

Crawford & co
Box 6044
171 06 Solna
Telefon: 010-410 71 06
Fax: 08-124 459 49

E-post: olycksfall@crawco.se

Försäkringsnummer         O 01 H16:1

Tidigare försäkringsbolag

Skador som inträffat före den 1 januari 2016 ska anmälas till de försäkringsbolag som var aktuella det året som skadorna hände.

År 1999–2008

Försäkringsbolag Folksam, försäkringsnummer K47440, telefon  0771-960 960.

År 2009–2012

Försäkringsbolag Chartis (AIG), försäkringsnummer 104-6059, telefon 08-506 920 00.

År 2013–2015

Bolag Protector forsikring, försäkringsnummer 210234, telefon 08-410 637 00.