Kemikalier – en del av vardagen

Du omges av tiotusentals olika kemiska produkter, till exempel läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel och målarfärger. Kemiska ämnen ingår också i kläder, möbler, datorer och kosmetiska och hygieniska produkter och i alla andra varor. Allt innehåller kemikalier.

Många av dagens miljöproblem orsakas av vår konsumtion av produkter som innehåller miljöfarliga eller hälsofarliga kemikalier. När du köper en vara bör du alltid välja den som är bäst för miljön och hälsan.

Men det är inte alltid så lätt att välja mellan olika produkter. Som vägledning finns olika märkningssystem som är till för att underlätta för dig att göra ett miljöanpassat val, exempelvis Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Fråga i affären om du är osäker, personalen är skyldig att veta vad varan innehåller.