Helsingborgs miljöarbete

År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. Det är en del av Helsingborgs stads vision och vi arbetar på olika sätt för att nå dit. På de här sidorna får du information om Helsingborgs miljöarbete.


Helsingborgs stad arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Grunden i stadens miljöarbete är planer och program som täcker in de flesta miljöområden. Planerna och programmen finns för att vi alla ska arbeta aktivt och konsekvent mot samma mål som finns beskrivna i Helsingborgs stads miljöprogram.

Hur väl staden uppfyller de uppsatta målen finns att läsa i miljörapporter som tas fram för varje år. Här kan du ladda ner den senaste.
Ladda ner Miljörapport 2016

Hållbar livsstil

Det finns många medvetna val du kan göra i vardagen för en bättre miljö, till exempel resa hållbart oftare, minska avfallet och spara energi. Gå till Hållbar livsstil.