Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Båstad eller Ängelholm kan få kostnadsfri energirådgivning på telefon av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Energirådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom att skicka din fråga här.

Är du företagare? Då kan vi komma och besöka dig på plats. Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för företagare.

Så förbereder du dig inför samtalet med en energirådgivare

Om det gäller elförbrukning bör du ha dina fakturor tillgängliga där antalet kilowattimmar (kWh) redovisas.

Om det gäller byte av uppvärmningssystem behöver rådgivaren veta hur stor yta som värms upp, hur gammalt huset är samt typ av isolering och fönster.