Skötsel och drift

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Men vid dålig förbränning bildas många föroreningar, till exempel kolväten och sot.

En eldstad måste därför uppfylla olika krav, till exempel hur du tänder upp den och hur tillförsel av luft ska ske. Dessutom måste det finnas dokumentation över de senaste fem årens sotning och underhåll.

Du kan läsa mer om dessa krav i Helsingborgs stads lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Kontrollera rök och lukt

Du som eldar måste se till att din eldning inte stör någon annan. Genom att titta på röken kan du dra följande slutsatser:

  • Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder.
  • Svart rök tyder på att förbränningen inte sker som den ska.
  • Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.
  • Om det ryker vitt eller mörkt direkt ut skorstensmynningen är temperaturen sannolikt för låg.
  • Röken ska inte synas förrän den har nått ett par meter från skorstenstoppen då den kondenseras som vit vattenånga.

Om du har problem med din eldning, kontakta en skorstensfejare (sotare) för en genomgång av anläggningen. Du kan hitta dem på Eniros webbplats.