Om du störs av någon annans eldning

Om du blir störd när någon annan eldar bör du ta kontakt med den som eldar. Om störningen blir långvarig kan du anmäla det till miljöförvaltningen.

Vid din kontakt med eldaren kan du ta hjälp av miljöförvaltningens informationsblad om vedeldning. Fortsätter störningen kan du lämna in en anmälan om störande vedeldning. Du bör du redovisa:

  • varifrån störningen kommer
  • var någonstans du är störd
  • dina kontakter med eldaren
  • typ av störning (rök, lukt, sot), samt
  • under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå.

För gärna dagboksanteckningar under ett par veckor och skicka med dem till miljöförvaltningen.

Du når oss via Helsingborg kontaktcenter

Du kommer i kontakt med miljöförvaltningen via Helsingborg Kontaktcenter, eller via e-post. Observera att de uppgifter som du då lämnar in (inklusive e-postadress) blir en allmän handling, vilket innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få ut dem.

När miljöförvaltningen har tagit emot din anmälan gör vi en utredning som börjar med att eldaren får lämna sina synpunkter på anmälan. Om vi konstaterar att störningarna inte är tillfälliga eller måttliga, kan det hända att vi inför begränsningar eller eldningsförbud. Om vi konstaterar att klagomålet är motiverat får eldaren betala för den tid som miljöförvaltningens handläggare har lagt ner på att utreda frågan.

Tänk på att om du vill vara anonym har miljöförvaltningen svårt att driva ärendet.

Om du inte vet vilka som eldar

Om det är många i ditt område som eldar och du därför har svårt att uppge någon speciell person, kan du kontakta Helsingborgs kontaktcenter. Om det kommer in flera klagomål från ett område gör miljöförvaltningen en bedömning av läget. I vissa fall kan vi gå ut med riktad information till just det området.

Miljönämnden kan besluta att tillfälligt förbjuda småskalig eldning inom vissa områden. Men ett sådant förbud kan bara ges vid speciella förhållanden, till exempel om husen ligger i ett område med dålig luftgenomströmning.