Anmälan krävs

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till bygglovsenheten. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

fasadritning_m_skorstenTill din anmälan ska du bifoga handlingar som tydligt beskriver vad du vill göra.

  • Om du ska installera eller ändra en eldstad ska du skicka med en planritning där eldstadens placering är tydligt markerad.
  • Om du ska installera eller ändra en rökkanal (skorsten) ska du skicka med en ritning av gavelns fasad där skorstenens placering är inritad. Skriv måttet enligt bilden här nedan. Klicka här för att se en förstoring av bilden (pdf 33 kB).

Du kan behöva bygglov för installation eller ändring

Om skorstenens placering och utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende ska du inte göra en anmälan, utan du ska först söka bygglov.

Exempel på utföranden som bedöms ha stor påverkan på byggnadens yttre:

Här finns mer information om vad som gäller och vilka handlingar du behöver skicka in om du vill installera en kamin eller eldstad.