Hönor och andra lantdjur

Du behöver inte söka tillstånd hos miljönämnden för att ha hönor om du bor i stan. Detsamma gäller för dig som till exempel vill ha orm, get, får eller gris.

Du behöver fortfarande söka tillstånd om du vill ha tupp. Det beror på att tuppen kan bli ett störande inslag i stadsbilden. Tänk på att dina djur fortfarande inte får störa grannar genom lukt, ljud eller skadedjur.

Kontakta miljöförvaltningen om du är intresserad av att ha tupp. Detta gör du via Helsingborg kontaktcenter.

Läs om kostnaden för att handlägga din tillståndsansökan
Läs om Helsingborgs stads miljö- och hälsoskyddsföreskrifter