Kontakt

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede om du vill bygga något. Helsingborg kontaktcenter kan svara på allmänna frågor och kan hjälpa dig vidare om du behöver kontakt med till exempel bygglovsenheten.

Allmänna frågor kring bygglov med mera

Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov, hur en bygglovsansökan går till samt kan hjälpa till med att fylla i blanketter. Helsingborg kontaktcenter har öppet måndag till torsdag 07:00-19:00, fredag 07:00-17:00 och lördag 10:00-15:00.

Kontakt:

Boka ett första möte med bygglovsenheten

Boka gärna ett möte med en av våra bygglovsarkitekter för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din bygglovsansökan. Du kan boka ditt besök själv eller kontakta Helsingborg kontaktcenter om du vill ha hjälp att boka ett besök.

Boka besök:

Pågående ärenden eller bygglovsfrågor som kräver en bedömning eller tolkning

Har du frågor i ett pågående ärende hör du av dig direkt till din handläggare eller kontaktar Helsingborg kontaktcenter, som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person på bygglovsenheten. Kontaktcenter hjälper dig också att få kontakt med bygglovsenheten om du har frågor som kräver en bedömning eller tolkning i ett enskilt fall. Du kan till exempel få hjälp med att boka ett besök.

Du skickar dina bygglovshandlingar till stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, 251 89 Helsingborg. Du kan också lämna in dem i Stadsbyggnadshusets reception, Järnvägsgatan 22, eller på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.

Kontakt:

  • Din handläggare på bygglovsenheten. Se kontaktuppgifter i brev och beslut.
  • Bygglovsenheten via Helsingborg kontaktcenter. Se ovan.

Beställa ritningar och handlingar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från bygglovsarkivet. Besöker du oss får du hjälp av Helsingborg kontaktcenter på Stortorget 17.

Läs om bygglovsarkivet här.

Beställ:

  • Beställ själv: Beställ via e-tjänst (e-legitimation behövs)
  • Beställ via Helsingborg kontaktcenter. Se ovan.

Beställa kartutdrag

Du som äger en fastighet kan för eget bruk beställa ett utdrag från kommunens kartdatabas hos Helsingborg kontaktcenter.

Läs hur du beställer kartutdrag här.

Beställ:

Beställa nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt behöver du en nybyggnadskarta. Du beställer den hos Helsingborg kontaktcenter eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet.

Läs hur du beställer nybyggnadskarta här.

Beställ: