Avfall och återvinning

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Helsingborg. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

NSR tar även fram förslag  till renhållningsordning och renhållningstaxa som sedan beslutas av Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad ansvarar för alla dispensansökningar enligt renhållningsordningen. Du kan till exempel ansöka om att få dela sopkärl med en granne eller ansöka om uppehåll i sophämtningen.